A A A

Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta

Red.: Zbigniew Galor, Barbara Gorynska-Bittner, Slawomir Kalinowski
Rok: 2014
Miejsce: Bielefeld
ISBN: 978-83-937502-0-7/print
Cena: 9€/36PLN
Dostępność: tak

 

Publikacja powstała jako rezultat badań nad marginesami społecznymi miasta Poznania i stanowi całość złożoną z kilkudziesięciu opracowań, proponując szerokie tematycznie spektrum wykluczenia społecznego, od perspektywy historycznej miasta Poznania, po współczesne problemy jego mieszkańców, funkcjonujących na marginesach różnych przestrzeni społecznych miasta. Zasadniczym celem publikacji jest charakterystyka procesu marginalizacji wśród mieszkańców Poznania, co zakładało identyfikację marginesu społecznego, opis jego struktury i dynamiki zmian. Badania potwierdziły hipotetyczne założenie o narastaniu tego procesu i jego konsekwencji społecznych. Projekt zakładał interdyscyplinarność badań, odróżnienie procesów: wchodzenia w margines społeczny, życia w nim – awansu i degradacji w jego ramach oraz wychodzenia z marginesu.