A A A

O nas

Misją Wydawnictwa SPM jest promowanie publikacji z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych. Założone zostało przez Piotra Sałustowicza, doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu SWPS a kierowane jest przez zespół, w skład którego wchodzą: dr hab. Sławomir Kalinowski i dr Barbara Goryńska-Bittner

 

W Wydawnictwie ukazały się m.in. publikacje: 

  • Soziale Arbeit zwischen Kontrolle und Solidarität. Auf der Suche nach dem neuen Sozialen,  (2012 – pod red. Piotra Salustowicza)
  • Afirmacja czy Kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie. (2014 – pod red. Zbigniewa Galora, Radomira Mińskiego i Piotra Sałustowicza)
  • Zycie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, (2014 – pod red. Zbigniewa Galora, Barbary Goryńskiej-Bittner, Sławomira Kalinowskiego)
  • Marginalizacja a rozwój społeczny - między teraźniejszością i przeszłością, (2017 - pod red. Zbigniewa Galora, Sławomira Kalinowskiego, Urszuli Kozłowskiej)
  • Bliżej ludzi - programem dla nauk społecznych, (2018 - pod red. Piotra Sałustowicza, Sławomira Kalinowskiego, Barbary Goryńskiej-Bittner)

 

Publikacje wydane są w formie papierowej i elektronicznej.